Bon any nou a tots i totes!

Hui ja és l’últim dia de l’any 2010…

Fa ara 365 dies, estava a Praga, celebrant l’any nou en un amic, fa 365 dies, em plantejava nous reptes per a enguany, fa 365 dies era encara un any més jove, fa 365 dies rodava pels inicis de la UOC, fa 365 semblava que tenia tot clar, cap a on em dirigia, què volia fer, i semblava, allò encara més important, que es tractava d’una situació real…

Hui, 365 dies després, em desperte en altra realitat, en un treball, però, no en un futur per a mi, en noves aspiracions, en nous sentiments, en noves ganes de fer…

MULTICULTURALITAT – INTERCULTURALITAT i… Freedom Writers

Por mucho que busquemos no encontraremos a nadie que sea exactamente igual a uno mismo. Todos y cada uno de nosotros estamos hechos de diferencias.” (Bauman, 2006, pp 62-63).
Per tal de poder parlar de les diferències d’aquests dos conceptes que semblen similars, caldrà prèviament repassar les seves arrels, que no són més que tractar d’entendre que entenem per cultura. Podem apreciar que existeixen una gran quantitat de definicions, però, malgrat això totes elles en el mateix camí, nosaltres ens quedarem en aquella que definien Plog i Bates, per als quals cultura és “el sistema de creences, valors, costums, conductes i artefactes compartits, que els membres d’una societat empren en interacció entre ells mateixa i en el seu món, i que son transmesos de generació en generació a través de l’aprenentatge”. És per tant, que al parlar de cultura, apreciem que s’estem referint a un procés d’aprenentatge on es produeixen les dues parts del saber: aprendre i transmetre. Tota cultura es compon d’una gran varietat de situacions, fets,… que han anat conformant-la a través dels segles d’història, i han anat deixant la seva impremta en ella (art, literatura, religió,…). Al mateix temps que existeixen dins d’aquesta, una sèrie de diferències entre els individus, fent que aquests la transmeteixen de forma diferent. 

Ara be, quina és la diferència entre multiculturalitat i interculturalitat? Parlem de la primera al referir-nos a una societat en la que conviuen en un mateix espai geogràfic grups ètnics diferents, en llengua i cultura diferents, tal i com és aquesta societat. Per contra, el segon concepte, fa referència al fet educatiu en el que distintes persones de races, llengües i religions diferents conviuen dins d’un mateix marc, per exemple, l’escola, en la que cada una d’eixes persones respecta les diferències de les altres i aporta lo millor de la seva cultura perquè d’aquí sorgeixca una nova societat en la que el respecte, la igualtat i la tolerància siguen la nota predominant, tal i com podem veure al llarg de Freedom writers.
A la pel·lícula, podem apreciar el canvi d’actituds de l’alumnat de l’aula 203, alumnat provinent del programa voluntari d’integració al centre. Gent conflictiva, de diferents ètnies, classes socials,… rivals entre si. Aquests canvis, es produeixen pel fet de fer-los pensar, del coneixement i des de la motivació. Érin, la professora, sap acompanyar els estudiants durant aquest procés de canvi, treballant l’alteritat, cercant les veritables diferències o similituds (tal com va fer al joc de xafar la línea),… per tal d’aconseguir un veritable projecte intercultural, provocant així processos en els alumnes que mai havien viscut entre ells, tals com la frustració, sentir-se reforçats, sentir-se en casa,… a la fi, va aconseguir que aquests joves, es respectaren entre ells i a ells mateixos.
Malgrat això, volem remarcar que allò que es visualitza a la pel·lícula, no és un procés d’integració, com a mínim, no és un procés d’integració general, donat que a l’aula 203 està separada de la resta d’aules, i no s’integra a eixos alumnes en altres alumnes del mateix institut.

La vida social i la UOC…

Actualment, i com molts de vosaltres sabeu, estic al meu tercer semestre a la UOC…
Aquest semestre, i com també sabeu, porte 4 assignatures, entre elles, una d’anglès (el qual em porta més a mi que jo a d’ell :P).
Doncs bé… quan ara tothom resta de pont, tothom viatja (els que no han tingut la mala sort dels controladors aèris), quan tothom surt de festa… sembla que ningú es recorda dels estudiants de la UOC… Estem a últimes de semestre, i encara falten PAC’s per entregar… i per si fòra poc, pràcticament la meitat són en grup!!!
També he de dir, que tampoc seria del tot correcte només queixar-me… aquest cap de setmana he eixit pràcticament totes les nits i migdies per tal de sopar i/o dinar en els amics/gues…
Malgrat això, per exemple, aquest matí he estat pringat en eixa PAC d’anglès, ahir llegia a corrents mòduls per a la PAC grupal de Models, demà hauré de llegir els mòduls de Serveis Socials, i de seguida no podré deixar de llegir els mòduls de Bases, ni comentar les redaccions dels companys/es d’anglès…
Així que… bon pont i bon temps d’oci per a alguns/es privilegiats!!!