Canvis en Orientacions Matricula Setembre 2011.

He afegit uns canvis que ens ha passat la tutora, a les orientacions de la matricula Grau Educació Social – Setembre 2011.

En aquests canvis, jo només he detectat el referent a Etnografia. On abans deien que era recomanable haver cursat Métodes i Educació Intercultural, ara diuen que és recomanable haver cursat Planificació i Intercultural…

A més d’això, jo no he detectat altra modificació… si les detecteu, feu-ho saber!!