Models familiars i polítiques socials públiques

         Tal i com ens recorda Alberdi (1994: 9) “la família és la institució que connecta als individus i a la societat des del començament de la vida humana i que compleix amb una funció essencial per a ambdues: a la societat li ofereix un recolzament fonamental socialitzant a cada ésser individual i a cada un d’aquests lis obri el camí cap a aquesta amb el procés bàsic de socialització”.

         Si recordem les diverses assignatures ja cursades en aquest grau d’Educació Social, podem recordar fàcilment que el procés de socialització és un tema que sona en molta força i de forma repetitiva en els nostres materials, ja que, la família es tracta d’un procés de socialització fonamental per qualsevol. En la família, es construeix la identitat individual i social de les persones.

         Però, ara bé, la societat espanyola ha patit una transformació enorme en les quatre últimes dècades; i com no, la institució de la família també ho ha fet. La família, ja no només s’entén com es feia uns anys enrere. Afortunadament, ja no només existeix un únic model obligatori per tothom, sinó que existeixen diversos tipus de famílies, però, sense oblidar mai, que totes aquestes noves condicions, també impliquen allò que entenem pel concepte de família, malgrat, tal i com ens recorda Dolors Comas, els governs conservadors o progressistes ho tracten de mirar en lupes diferents.

Continua Llegint