El Síndic de Greuges es desentén… i el PP, és el PP…

EN CATALÀ (Más abajo en castellano):

Com comentava fa uns dies, el Síndic de Greuges, a través de la seva àrea de registre s’havia posat en contacte amb nosaltres, per tal de demanar-nos que retirarem el seu mail de la petició de change.org en la qual demanàvem que retiraren l’aplicació que permetia denunciar la pobresa, ja que estàvem saturant els seus servidors…

Tanmateix, d’aquesta conversa telefònica, em varen comentar (al igual que ho van fer amb alguns periodistes) que estaven estudiant les mesures a prendre davant d’aquest atac contra la integritat i la dignitat de les persones… Malgrat això, jo vaig ficar una queixa formal davant el propi Síndic, seguint les formalitats de la seva pàgina web, amb identificador número 33146.

Doncs bé, la meva sorpresa ha estat la recent contestació per part del Síndic:

Benvolgut senyor,
Hem rebut el vostre escrit en el que ens manifesteu el vostre desacord amb l’aplicació per a telèfon mòbil que ha posat en funcionament Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per tal que es puguin denunciar situacions motivades per  terceres persones que practiquen alguna activitat sense autorització. Aquesta possibilitat, segons diverses informacions, ha estat retirada per part de l’empresa pública de l’aplicatiu que ha desenvolupat i, en aquest sentit, entenem que la vostra demanda ha estat solucionada.
De la lectura del vostre escrit, però, no es desprèn que hagueu tingut cap incident amb l’Administració per l’ús d’aquesta aplicació, més aviat exposeu el vostre desacord amb aquesta mesura. Us agrairem que en el moment que tingueu personalment algun incident ens ho comuniqueu a través dels canals que us facilitem al final d’aquest escrit per tal que valorem si en el cas concret exposat s’ha produït alguna vulneració dels drets que us assisteixen.
Pel que fa a les conductes que l’aplicatiu per a mòbil permet denunciar, cal tenir en compte que el fet denunciat ha d’estar prèviament tipificat com infracció sancionable en les normes que regulen l’ús del mitjà de transport ferroviari (Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària).
La possible vulneració d’aquestes normes i principis només es pot valorar, com s’indicava anteriorment,  amb relació al cas concret i no té res a veure amb el mitjà de denúncia, sinó amb el procediment sancionador que, si s’escau, instrueixi l’Administració, a partir de la denúncia.
Pel que fa a l’aplicació mòbil, us informem que és un mitjà més que pretén aportar immediatesa a l’obtenció de les proves d’un fet sancionable per l’Administració.
Altra cosa és, que en l’ús d’aquesta aplicació i, sobretot, en les actuacions que es derivin de la denúncia, s’han de garantir els drets de les persones denunciades i el ple respecte a la llei i als principis del dret sancionador, exactament igual que si la denúncia s’hagués fet per qualsevol altre mitjà.
Finalment, us recordem que si heu tingut algun incident com a conseqüència de l’ús d’aquesta aplicació o bé heu estat sancionats per algun fet, podeu presentar una queixa a aquesta institució indicant:
   a)  Dades identificatives de la persona interessada: nom, cognoms, adreça postal, correu electrònic (si en disposeu), etc.
   b)  Explicació clara i detallada de la queixa.
   c)  Tota la documentació que considereu oportuna per tal de conèixer els fets.
Aquesta documentació podeu trametre-la al Síndic de Greuges de Catalunya pels mitjans següents:
   a)  Presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Passeig Lluís Companys, 7, 08003 Barcelona.
   b)  Formulari web: mitjançant la pàgina www.sindic.cat
   c)  Correu electrònic: sindic@sindic.cat
   d)  Fax: 93 301 31 87
Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o qüestió que vulgueu plantejar-nos.
Cordialment,
Servei d’atenció a les persones
Síndic de Greuges de Catalunya

Tanmateix, el lider del PP a Barcelona, declarava a Catalunya Ràdio (a partir del minut 19) que les noves tecnologies puguen servir per detectar espais de “participació ciutadana”, i veuria bé aplicar una campanya de denúncia ciutadana també a TMB, com la que hem aconseguit retirar a FGC… Nomes li recordaré a Alberto Fernández, que això que ells fomenten, no és participació ciutadana, la participació ciutadana s’aconseguirà només si implementem una veritable democràcia participativa, i per tant, la participació i col·laboració es realitzarà des de la base de la presa de decisions, i no censurant i fomentant aquesta societat orwellana.

En fi… per aquest passotisme dels nostres defensors, pel silenci dels dirigents de FGC, pel seu missatge de que poden tornar a ficar en funcionament l’opció de delatar captaires, per… he tornat a posar en marxa una nova campanya en change.org, demanant a FGC que deixe de tractar-nos com a ciutadans policies… T’uneixes?

——————————————————————————

EN CASTELLANO: El Síndic de Greuges se desentiende… Y el PP, es el PP…

Como comentaba hace unos días, el Síndic de Greuges (defensor del pueblo), a través de su área de registro se había puesto en contacto con nosotros, para pedirnos que retiraremos su mail de la petición de change.org en la cual pedíamos que retiraran la aplicación que permitía denunciar la pobreza, ya que estábamos saturando sus servidores…

Durante esta conversación telefónica, me comentaron (al igual que lo hicieron con algunos periodistas) que estaban estudiando las medidas a tomar ante este ataque contra la integridad y la dignidad de las personas… A pesar de esto, yo realicé una queja formal ante el propio Síndic, siguiendo las formalidades de su página web, con identificador número 33146.

Mi sorpresa ha sido la reciente contestación por parte del Síndic:

Querido señor,
Hemos recibido vuestro escrito en el que nos manifestáis vuestro desacuerdo con la aplicación para teléfono móvil que ha puesto en funcionamiento Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña para que se puedan denunciar situaciones motivadas por terceras personas que practican alguna actividad sin autorización. Esta posibilidad, según varias informaciones, ha sido retirada por parte de la empresa pública del aplicativo que ha desarrollado y, en este sentido, entendemos que vuestra demanda ha sido solucionada.
De la lectura de vuestro escrito, pero, no se desprende que hayáis tenido ningún incidente con la Administración por el uso de esta aplicación, más bien exponéis vuestro desacuerdo con esta medida. Os agradeceremos que en el momento que tengáis personalmente algún incidente nos lo comunicáis a través de los canales que os facilitamos al final de este escrito para que valoramos si en el caso concreto expuesto se ha producido alguna vulneración de los derechos que os asisten.
En cuanto a las conductas que el aplicativo para móvil permite denunciar, hay que tener en cuenta que el hecho denunciado tiene que estar previamente tipificado como infracción sancionable en las normas que regulan el uso del medio de transporte ferroviario (Ley 4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria).
La posible vulneración de estas normas y principios sólo se puede valorar, como se indicaba anteriormente, con relación al caso concreto y no tiene nada que ver con el medio de denuncia, sino con el procedimiento sancionador que, si se tercia, instruya la Administración, a partir de la denuncia.
En cuanto a la aplicación móvil, os informamos que es un medio más que pretende aportar inmediatez a la obtención de las pruebas de un hecho sancionable por la Administración.
Otra cosa es, que en el uso de esta aplicación y, sobre todo, en las actuaciones que se deriven de la denuncia, se tienen que garantizar los derechos de las personas denunciadas y el pleno respecto a la ley y a los principios del derecho sancionador, exactamente igual que si la denuncia se hubiera hecho por cualquiera otro medio.
Finalmente, os recordamos que si habéis tenido algún incidente como consecuencia del uso de esta aplicación o bien habéis sido sancionados por algún hecho, podéis presentar una queja a esta institución indicando:
a) Datos identificativos de la persona interesada: nombre, apellidos, dirección postal, correo electrónico (si disponéis), etc.
b) Explicación clara y detallada de la queja.
c) Toda la documentación que consideráis oportuna para conocer los hechos.
Esta documentación podéis enviarla al Síndico de Agravios de Cataluña por los medios siguientes:
a) Presencialmente o por correo postal a la dirección siguiente: Paseo Lluís Companys, 7, 08003 Barcelona.
b) Formulario web: mediante la página http://www.sindic.cat
c) Corred electrónico: sindic@sindic.cat
d) Fax: 93 301 31 87
Restamos a vuestra disposición para cualquier duda o cuestión que quered plantearnos.
Cordialmente,
Servicio de atención a las persones
Síndico de Agravios de Cataluña

Por si fuera poco, el líder del PP en Barcelona, declaraba en Catalunya Ràdio (a partir del minuto 19) que las nuevas tecnologías pueden servir para detectar espacios de “participación ciudadana”, y que vería bien aplicar una campaña de denuncia ciudadana también en TMB, como la que hemos conseguido retirar en FGC… Solo le recordaré a Alberto Fernández, que eso que ellos fomentan,  no es participación ciudadana, la participación ciudadana se conseguirá solo si implementamos una verdadera democracia participativa, y por tanto, la participación y colaboración se realizará desde la base de la toma de decisiones, y no censurando y fomentando esta sociedad orwellana.

En fin… por este pasotismo de nuestros defensores, por el silencio de los dirigentes de FGC, por su mensaje de que pueden volver a poner en funcionamiento la opción de delatar mendigos, por… he vuelto a poner en marcha una nueva campaña en change.org, pidiendo a FGC que deje de tratarnos como ciudadanos policías… ¿Te unes?

19 comments on “El Síndic de Greuges es desentén… i el PP, és el PP…

 1. Querido amigo, estas tentando a la suerte. Piensas de verdad que otra peticion firmada por gente anonima a traves de internet va a cambiar mucho mas? Si no tienes dinero no cambias nada. Y en el caso de que tuvieses dinero cambiarias las cosas a tu favor. Me parece muy loable tu entusiasmo, pero esto es ,como dicen los ingleses, un “one time hit”, un caso aislado puesto que el cambio era sencillo y rapido. Pienso que la unica forma de cambiar las cosas no es escribiendo tu nombre en una pagina web sino yendo a la raiz del problema: la educacion. Ensenyar respeto, solidaridad, compasion, generosidad… solucionara muchos de los problemas que tenemos hoy en dia y que hemos tenido en el pasado y tendremos en el futuro. Dedicate mejor a educar y cambia el mundo desde dentro.

  • Totalmente de acuerdo contigo en que la raiz es la educación… te invito a leer esta entrada https://migrubio.wordpress.com/2012/08/20/novetats-al-voltant-de-lappfgc-novedades-sobre-la-appfgc/#more-1555 que trata el tema…
   Pero, cuando las actuaciones ya están hechas, como es el caso de la famosa APP, habrá que decirles a nuestros dirigentes que no estamos de acuerdo, no? Sigo creyendo en la capacidad de la sociedad para transformar la propia sociedad y decirles a los políticos, ya esta bien!!
   Saludos!! 😉

   • “Sigo creyendo en la capacidad de la sociedad para transformar la propia sociedad”. Això és precisament el que permet l’aplicació de FGC. Idealment, no hauríem d’arribar a aquest extrem, i tothom des de petit hauria de estar ben educat. Estaria molt bé que molta gent deixés de ser incívica perquè han entès que hi han certes conductes, simplement, inacceptables, en comptes de deixar de ser-ho per por a ser denunciats per qualsevol altre ciutadà. A Barcelona però, això senzillament no passa. I jo no vull esperar a que passin dues generacions perquè la gent sigui més educada. Així que, malauradament, la denúncia i la multa és l’única solució per a algunes persones.

   • Arribat a aquest punt, dubto que ens puguem posar d’acord. Només espero que TMB tregui una aplicació similar, i també estaria bé que la ciutat de Barcelona com a tal en tregui un altre. I espero que funcionin correctament, és a dir, que hi hagin mitjans per respondre a les denuncies efectuades pels ciutadans. Finalment, dir-te que si mires els comentaris als diaris on ha aparegut una noticia sobre la teva campanya, hi ha tanta o més gent a favor de l’aplicació que gent en contra. T’ho dic perquè potser els comentaris que reps al teu blog estan esbiaixats cap al teu favor. Deixant de banda els meus, clar 😉

   • Victor, ja t’he dit en diverses ocasions, que no vaig crear aquesta petició cercant res en concret, més que denunciar el que veia una falta de respecte i un atac a la dignitat de les persones…
    Gràcies a aquesta petició, varem aconseguir que més de 50.000 persones signaren, i compartiren el mateix pensar… què hi ha gent en contra? potser, 50.000 o més… si tots pensaren com jo, ninguna persona votaria per exemple al PP, i a dia de hui te majoria, o a altres partits d’extrema dreta…
    Jo espere que TMB no pose en funcionament aquesta app, i estaré vigilant a que FGC no faça marxa enrere en tornar a ficar la possibilitat de denunciar captaires, i continuaré pensant que és incorrecte dividir la societat, fer que ens denunciem uns a altres…

   • No confonguis defensar aquest tipus d’aplicacions amb votar al PP (o a CIU en el cas de Catalunya). Jo mai he votat a cap d’aquests dos partits, i d’altra banda, crec que aquest tipus d’aplicacions poden ser útils per reduir el nombre d’incívics sense cap ganes de canviar les seves actituds. Ser incívic o no, és una cosa transversal a votar un partit o un altre. Com a exemple les milers de persones que havent votat al partit X llencen les cigarretes al terra. Aquest tipus de conductes no s’acabaran fins que: 1) hi hagi un canvi de generació, suposant que estem educant bé als més joves, 2) s’incrementi el nombre de policies fins a l’absurd de tenir un policia per persona, 3) s’apugin les multes de tal forma que la gent no se la vulgui jugar. Crec que la primera solució (l’educació) és la millor, però personalment no vull esperar a que la societat sigui cívica d’aquí 30 anys com a mínim. La 3 és possiblement una bona opció. I la 2, no és pràctica des del punt de vista econòmic. Les aplicacions com les de FGC fan possible la solució 2, però, gràcies a la col·laboració ciutadana. Així que trobo que són un bon camí a explorar i espero que poc a poc s’en vagin veient més en tots els àmbits del dia a dia.

   • Em remet a l’anterior missatge Victor… No he confós res, simplement, he ficat un exemple… Tu em comentes que hi ha gent en contra de la meva petició, molt bé… és el pensar d’uns (pocs o molts) que jo no comparteixo…
    Tornaré també a insistir que la col·laboració ciutadana no es fa amb les denúncies entre ciutadans, sinó que es fa des de la base, des de la pressa de decisions…
    Que tu esperes que altres institucions, creen aquestes app, jo, espere que no, i que a ser possible, es retracten…
    Salutacions, i gràcies per mantenir aquest debat!! 😉

 2. Moltes gràcies per la teva iniciativa.
  FGC té des de fa temps una actitut prepotent contra els usuaris. Fa trenta anys que agafo els trens a diari i he estat testimoni del declivi. Molt accentuat des que hi governa CIU.
  La persecució de suposades actituds incíviques com ara no arrambar a la dreta a les escales mecàniques [molt discutible per seguretat, eficiència i durabilitat de les escales] mentre ells (FGC) sabotegen les canceladores per a que rebutgi els títols de transport amb descompte, obligant-nos a buscar un agent que t’obri la porta a mà.
  Una altra actitut prepotent és obligar les famílies nombroses a fer viatges extres per a comprar l’abonament amb descompte que només es venen a Pl. Catalunya i Pl. Espanya. Si en cas de deteriorament de la targeta qualsevol agent de FGC pot autoritzar l’expedició d’un duplicat en una màquina de venda de bitllets, per què no pot fer-se igual per a la primera compra?
  Si els meus fills viatgen entre Mira-sol i Sant Cugat (1 zona), per què hem d’anar ells i jo (són menors i no tenen targeta de crèdit) a Barcelona (2 zones) per a que els facin un nou abonament? M’he queixat a FGC, a la Conselleria i al Síndic de Greuges. Només he rebut negatives.
  Aquesta no és la mena de serveis públics que ens mereixem.
  Salutacions,

  Santiago

 3. Menys mal que el Síndic de Greuges ha tingut una mica de seny. L’objectiu de la teva peculiar “lluita” està molt equivocat. Quin problema tens amb l’aplicació de FGC? Et sembla bé que la gent posi els peus al seient on després seuràs (de fet potser tu no, perquè no vius a Barcelona, però jo sí). El problema és que un ciutadà denuncia a un altre? Llavors si hi hagués un revisor posant una multa a qui fa una infracció et semblaria també malament? Començo a pensar que deus ser d’aquest que posen els peus al seient, que seuen al seients reservats i no els cedeixen mai… si no, no veig explicació a la teva fixació amb aquesta aplicació. Bastant útil, en la meva opinió, ja que, per desgracia, no tothom té una educació exquisida en aquest mon.

  • Si vols confondre les tasques d’un revisor amb les d’un ciutadà…
   Si vols confondre la funció que te un revisor amb les d’un ciutadà anònim (et recorde que a dia de hui FGC, encara continua dient que són avisos anònims?), potser es que no entens el meu missatge…
   Si per tot això, prefereixes tractar de desacreditar-me amb arguments com que sóc un incívic… endavant, no vaig a tractar de fer-te entrar en raons… Qui em coneix, sap com soc, sap les vegades que vaig a Barcelona i empre els transports públics, i sap el que pense i faig per millorar el civisme que ens envolta…
   Bona nit!! 😉

   • No entenc perquè un ciutadà anònim no es pot queixar dels actes incívics de la resta. Encara que sigui gestionat per una empresa (pública), d’alguna forma podríem considerar-ho com a un bé públic. Si algú fa destrosses dintre d’un tren, o algú es cola al metro, ho acabem pagant entre tots (via impostos, pujada del bitllet, etc.). Per tant, no ens hem de resignar a que si no hi ha un revisor, no s’ha de fer res. L’aplicació de FGC permet omplir aquest buit, ja que, òbviament no podem tenir un revisor per a cada passatger.

   • Victor,
    Ningú no ha criticat que es puguin fer queixes. El problema rau no en queixar-se d’algú que fa malbé els trens sino quan l’aplicació inclou (ara ja no) a la presència de músics als passadissos o de captaires. Des de quan demanar almoina és una actitut incívica?

   • Santiago, està clar que ser captaire o un tocar música als passadissos no equival a tenir una actitud incívica (podríem discutir si els que toquen música amb amplificador dintre dels vagons del metro són incívics o no. Al meu parer ho són, tant com aquells que escolten música amb el seu mòbil a tot volum i sense auriculars, però això és una altra història). El tema és que el Miquel Rubio ara no s’està queixant de l’opció dels captaires (la qual ja no existeix), si no, que està demanant que desaparegui l’aplicació sencera. Encara que en el tema dels captaires podríem coincidir, no estic gens d’acord amb aquesta segona iniciativa seva, ja que penso que aquesta aplicació, si s’utilitza bé i existeix una resposta adecuada per part de FGC, pot arribar a ser molt útil.

   • Hola Victor,
    Ahir a la tarda vaig agafar el ferrocarril. A l’entrada de l’estació les pantalles i megafonia m’avisaven que els trens anaven fora del seu horari per una incidència però que el servei ja estava restablert i els trens ja funcionaven. Tot i amb això vaig haver d’esperar més 20 minuts dins del vagó que el tren arrenqués.
    Mentre, l’aplicació no informava de cap alteració dels servei però, això sí, em convidava a denunciar els passatgers que cansats d’esperar i ofegats de calor havien optat per seure a la plataforma. Quí és l’incívic?
    FGC (una empresa de tots) s’ha llançat des de fa temps a una creuada contra el que anomenen incivisme quan alguns dels casos proposats són força discutibles mentre que elimina l’atenció al client. Quan algú fuma a l’estació o posa els peus als seients, l’aviso però una denúncia per telèfon no serveix de res si no es pot garantir la resposta immediata i els agents de FGC fa temps que van abandonar els trens.
    En un altre missatge ja he descrit com tracta a les famílies nombroses, complicant-nos la compra dels abonaments i bloquejant-nos les canceladores. Podria posar més exemples. Personalment em sento maltractat per FGC i, cada dia, insultat per la companyia quan diu que és el tren de l’incivisme (equivalent a dir que tots som incívics, cosa totalment falsa). Que a més em demani que denuncii la gent em produeix una forta irritació. Suposo que és el mateix que li passa a en Miquel.
    Salutacions,

    S

 4. Hola Miguel, decirte que aplaudo de lleno tu iniciativa y tu coraje. Estamos de acuerdo que la educación es la base para transformar, pero ante hechos consumados como éste no cabe otra postura que la denuncia y la reprobación. Abrazos desde Galicia

 5. Verruguita36: sin ánimo de molestar, has conseguido desconcertarme.

  Dices: “Querido amigo, estas tentando a la suerte”, ¿qué raro suena eso, no?. No sé si hablamos de lo mismo. Yo entiendo que tentar a la suerte es realizar reiteradamente una acción arriesgada que, por esa insistencia, tendrá un final desgraciado. En este caso no entiendo nada. Sobre el papel este es un país democrático, bajo el imperio de la ley y no veo que el que una persona haga una petición reiteradamente e invite a otros a hacerla, pueda acarrearle consecuencias perjudiciales para ella. O es que vivimos en la selva. Esto me parece más una postura de sumisión.

  Tendemos a pontificar diciendo, que la raiz de todos los problemas es la educación. Pues yo creo que esto es un tópico que responde a una forma simplista de analizar los comportamientos humanos y de los grupos sociales.

  Además de la educación, están los intereses económicos, los intereses personales y de clase social, el uso del poder, la capacidad de coacción, las ideologías, el talante personal, el convencimiento religioso y un largo etcétera que podrás imaginar, que tienen una influencia en la aparición, gestión, evolución y posible solución de los problemas, de tanto o mayor peso que la educación.

  No cabe duda de que la educación en valores (y depende qué valores), predispone a las personas a actuar según su conciencia. Esto es de una extraordinaria importancia pero no resuelve así, sencillamente, los problemas de la humanidad.

  ¿Crees de verdad que EL SOLO HECHO de haber recibido una educación en el respeto, la solidaridad, la compasion, la generosidad…, resolverá todos los problemas sin necesidad de la movilización de los ciudadanos en defensa de sus derechos?. Eso sí que me parece una absoluta utopía.

  “Dedicate mejor a educar y cambia el mundo desde dentro”, dices.
  Perdoname, otra vez te digo que no pretendo herirte o molestarte, pero esto me parece una impertinencia por tu parte (sobre todo cuando leo en tu nota que además crees que “si no tienes dinero no cambias nada” y que si lo tienes cambiarías las cosas en tu propio beneficio”).

  Creo que convendría una aclaración sobre si el la educación o el dinero lo que puede cambiar las cosas.

  Fiar la solución de los problemas INMEDIATOS a una educación que necesita décadas para dar algún resultado, es puro humo y una invitación a no hacer nada. El mundo “desde dentro” (como tú dices) se cambia actuando en el mundo y no solo en las escuelas.

  Creo firmemente en el poder de la educación pero también creo firmemente que solo la movilizacion es el arma del ciudadano para intentar resolver sus problemas diarios. Un saludo y espero que no te molestes.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s