Formació i inserció sociolaboral

 • Descripció

El treball pot ser un potent mecanisme de socialització, d’articulació particular amb els ideals d’època a través d’una tasca reconeguda socialment. Ara bé, per a que això sigui possible caldrà saber en quines condicions s’hi enfronta cada subjecte particular, cada futur treballador.

És per aquest motiu que les situacions d’exclusió del mercat de treball poden tenir sentit des de la perspectiva educativa si se les encabeix dins del marc de la ciutadania, dels drets i dels deures de les persones, del marc en que poden construir el seu enllaç amb el social. És aquesta proposta la que permet rellegir aquestes problemàtiques d’exclusió laboral incorporant-hi nous elements que poden permetre un canvi de lloc: de l’exclusió a la inserció.

Per a l’educació social no es tracta de veure quines són les dificultats que té el subjecte en relació a la feina, sinó en com aquest pot ser protagonista de la seva història integrant la dimensió laboral. És a dir, l’educació social està pensada per estar al servei de la construcció de la ciutadania.

 •  Objectius i competències

Objectius

 1. Conèixer els diferents arguments que han constituït el treball tal i com s’entén actualment.
 2. Saber relacionar les funcions del treball amb les condicions socials.
 3. Conèixer les principals orientacions de les polítiques ocupacionals actuals.
 4. Vincular la pràctica de formació, orientació i inserció laborals amb el marc educatiu.
 5. Identificar els principals trets estructurals dels mercats de treball actuals.
 6. Ubicar els trets que defineixen el llaç  social a l’actualitat.
 7. Emmarcar la dimensió laboral en el seu caràcter d’ancoratge subjectiu i social.
 8. Possibilitar una aproximació conceptualitzada de la pràctica de l’orientació formativa i laboral.
 9. Obtenir un marc d’anàlisi d’eines formatives dirigides a la inserció sociolaboral de col·lectius en exclusió.
 10. Disposar d’eines per identificar els coneixements que faciliten el procés d’inserció sociolaboral.

Competències Transversals

 1. Reflexivitat i autocrítica en torn al propi treball i a les seves implicacions.
 2. Adaptació a noves situacions i problemàtiques socials a través de l’aprenentatge permanent.
 3. Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional.

 Competències Específiques

 1. Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional.
 2. Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d’accions socioeducatives.
 3. Disseny de plans, programes i activitats d’intervenció socioeducativa en diferents contextos.
 4. Aplicació de metodologies específiques de l’acció socioeducativa.
 •  Continguts

Mòdul 1: Orientació, formació i inserció sociolaboral des de la perspectiva educativa

El present mòdul és una proposta que convida a rellegir l’exclusió laboral des d’un marc que no és únicament l’econòmic expressat en alguna de les seves diferents modalitats, ja sigui la rendibilitat, la productivitat o l’ocupabilitat. La proposta educativa és possible en la mesura que permet, en primer lloc, al propi professional una posició diferent respecte a un determinat procés d’exclusió social. Aquesta posició serà determinat per a fer possible l’obertura de nous espais socials per al subjecte o per a poder-los ocupar d’una altra manera. Al mòdul es plantegen les coordenades generals per poder ubicar el paper de l’educació social en el camp de la formació, l’orientació i la inserció laboral.

Mòdul 2: Polítiques d’ocupació

En aquest mòdul es mostraran els trets i continguts de les diferents polítiques sociolaborals, així com  els seus criteris de demarcació respecte de les polítiques econòmiques, socials i laborals.

Mòdul 3: L’individu en la seva dimensió laboral

El mòdul és un recorregut per les implicacions individuals i les particularitats en el llaç social vinculades a la dimensió laboral.

Mòdul 4: Orientació vocacional

Al mòdul es presenta l’orientació vocacional com  acció educativa fonamentada en una concepció teòrica, un saber tècnic i teòric; una concepció ideològica, un compromís i una posició subjectiva determinada i singular. El contingut, doncs, es fonamenta en el fet de pensar l’acte de l’orientació com a una opció ideològica. Per tant, parteix de la necessitat de conceptualitzar la pràctica de l’orientador com a una responsabilitat professional. La professió consisteix no tan sols en fer, sinó en saber per què es fa.

Mòdul 5: La formació per a l’ocupació

En aquest mòdul s’aborda la pràctica de la inserció sociolaboral des del marc de les polítiques dissenyades per a tal efecte, fent èmfasi en col·lectius anomenats exclosos, presentant un mostrari de bones pràctiques en matèria d’inserció laboral per a col·lectius en exclusió.

Mòdul 6: Inserció laboral

L’educació social no té la solució al problema del treball i l’atur, però sí pot oferir les condicions per a que cadascú pugui fer la seva particular construcció d’una relació simbòlica amb el món del treball. Un espai en el que es pugui generar un tipus d’experiència en el que el subjecte pot modificar les relacions amb ell mateix i amb el seu entorn.

 • Consulta del model d’avaluació

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d’una banda, a partir de l’avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d’altra banda, mitjançant la realització d’un examen final (EX). Per a fer la PS cal haver superat l’AC; per fer l’EX no cal haver superat l’AC. La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC + PS o EX.

Fórmula per obtenir la qualificació final de l’assignatura (FA)

Fórmula per a obtenir la nota final de l’assignatura Els estudiants que s’avaluïn de la PS AC 70% – PS 30% Nota mínima AC = 5 (cal haver superat l’AC) Nota mínima PS = 3,5 (en cas de no assolir la nota mínima a la PS, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a la PS). Els estudiants que s’avaluïn de l’EX AC 35% – EX 65% Aquest creuament només s’aplicarà quan la nota resultant millori la nota d’EX (que ha de ser, com a mínim, de 4). Quan no sigui aplicable el creuament, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX. En cas d’AC no aprovada, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s