Psicologia comunitària

 • Descripció

Psicologia Comunitària és una assignatura que posa les bases per a la reflexió i l’acció sobre la intervenció social des de la psicologia social. En l’assignatura es tracten un conjunt d’eines conceptuals i metodològiques per a l’apropament professional a l’estudi i el treball en comunitats, emfasitzant les implicacions socials, polítiques, ètiques i de transformació social que es deriven d’aquest àmbit.

Aquesta assignatura permetrà així mateix dotar als estudiants d’una visió àmplia, i amb una forta base empírica, dels principals enfocaments i formes d’intervenció dels principals problemes socials contemporanis. Una vegada superada l’assignatura, l’estudiant estarà en disposició d’utilitzar críticament una sèrie d’eines conceptuals, teòriques però també pràctiques, per tal d’analitzar i intervenir en els principals processos psicosocials implicats en la definició i desenvolupament de les problemàtiques socials més preeminents de les societats contemporànies.

Els continguts que es treballen a l’assignatura Psicologia Comunitària són d’utilitat en molts àmbits d’aplicació diferents, ja que estan centrats en conceptes i eines metodològiques es poden aplicar a camps i àmbits de treballs diversos. Majoritàriament, l’ús d’aquestes eines pràctiques i conceptuals es fa a partir d’espais d’intervenció professionals, com per exemple, els serveis socials, l’educació social, l’àmbit de l’oci i el temps lliure, la salut, etc. i també per promoure la participació social, el treball amb col·lectius de risc d’exclusió, el desenvolupament de plans comunitaris, entre d’altres.

 • Objectius i competències

Competències Transversals

 1. Actuar de forma ètica i d’acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.
 2. Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural
 3. Ser reflexiu i autocrític en torn al propi treball i les seves implicacions.
 4. Ser adaptable a noves situacions i problemàtiques socials a través de l’aprenentatge permanent.
 5. Ser resolutiu davant dels problemes i la presa de decisions

Competències Específiques


 1. Identificar i emetre judicis raonats sobre problemes socioeducatius per millorar la pràctica professional.
 2. Diagnosticar situacions complexes que fonamenten el desenvolupament d’accions socioeducatives.
 3. Dissenyar plans, programes i activitats d’intervenció socioeducativa en diferents contextos.
 4. Disseny i desenvolupament de processos de participació social i desenvolupament comunitari.
 5. Aplicar metodologies específiques d’acció socioeducativa.
 6. Promocionar processos de dinamització social i cultural.
 7. Mediar en situacions de risc i conflicte.
 •  Continguts

Introducció (0,5 crèdits)

Mòdul 1: Coneixements psicosocials: perspectives i fonaments dels problemes socials (1 crèdit)

Mòdul 2: Psicologia Comunitària i Benestar Social (0,5 crèdits)

Mòdul 3: Psicologia Social i Comunitària de la Salut. (1,5 crèdits)

Mòdul 4: Com actuar davant dels problemes socials des de les diferents perspectives (0,5 crèdits)

Mòdul 5: Models d’intervenció social des de la Psicologia Comunitària (0,5 crèdits)

Mòdul 6: Societat de la informació i del coneixement (0,5 crèdits)

Web de lectures complementàries (1 crèdit)

 • Consulta del model d’avaluació

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d’una banda, a partir de l’avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d’altra banda, mitjançant la realització d’un examen final (EX). Per a fer la PS cal haver superat l’AC; per fer l’EX no cal haver superat l’AC. La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC + PS o EX.

Fórmula per obtenir la qualificació final de l’assignatura (FA)

Fórmula per a obtenir la nota final de l’assignatura Els estudiants que s’avaluïn de la PS AC 70% – PS 30% Nota mínima AC = 5 (cal haver superat l’AC) Nota mínima PS = 3,5 (en cas de no assolir la nota mínima a la PS, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a la PS). Els estudiants que s’avaluïn de l’EX AC 35% – EX 65% Aquest creuament només s’aplicarà quan la nota resultant millori la nota d’EX (que ha de ser, com a mínim, de 4). Quan no sigui aplicable el creuament, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX. En cas d’AC no aprovada, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX.

Normal
0
21

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s