Antropologia Pedagògica

  • Descripció

L’assignatura Antropologia Pedagògica introdueix l’estudiant en les grans qüestions que defineixen el fenomen de l’educació. Potser sigui certa la possibilitat que l’home es diferenciï dels “animals” per aquell estrany  mecanisme que ens permet fer(nos) preguntes sobre nosaltres mateixos. Qui som, cap a on anem, perquè anem? i restem estàtics, el sentit mateix de viure, i evidentment les formes possibles de transmetre -de generació en generació- aquestes posicions i preguntes més o menys radicals.

 Si fem cas a Peter Sloterdijk , ens adonarem que en l’allunyament del món (si voleu en allunyar-nos de les ontologies objectuals i apropant-nos a les subjectivitats constitutives) s’hi troben els fonaments que constitueixen el que s’ha denominat “Pedagogia”, però que desglossat en els formats postmoderns de les ciències de l’educació, es denomina (en part) antropologia pedagògica.

L’assignatura fa un recorregut pels temes principals que caracteritzen, parafrasejant el text d’Hannah Arendt, la condició de l’home contemporani des d’una perspectiva educativa i cultural. La finalitat de la presentació i el desplegament conceptual dels temes és el de proporcionar a l’estudiant un marc teòric que li permeti reflexionar sobre les conseqüències d’aquests fenòmens per la disciplina i la pràctica pedagògica. Més enllà de l’evolució tècnica de les nostre societats, la pregunta fonamental de què és l’home? i de les formes de transmissió del saber fer (material, simbòlic, social, etc.) es troben en el punt de mira d’una assignatura com la que esteu cursant.

  • Objectius i competències

COMPETÈNCIES:

C.T.1. Anàlisi i síntesis

C.T.4. Gestió del coneixement

C.T.7. Reconeixement de la diversitat i de la multicuralitat

C.T.11. Argumentació en valoracions, judicis, exposicions crítiques o defenses

C.E.1. Comprensió dels referents teòrics, històrics, culturals, polítics i legals que constitueixen l’èsser humà com a protagonista de l’educació

C.E.2. Identificació i emissió dels judicis raonats sobre problemes socioeducatius per milorar la pràctica professional.

OBJECTIUS

1- Entendre l’educació com a procés d’humanització a partir dels corrents que configuren l’antropologia pedagògica.

2-Definir el fenomen de l’educació des del moment actual de la cultura, essent capaços d’interpretar-lo des de la perspectiva de la transmissió cultural i els processos d’enculturació.

3-Identificar i relacionar aquells problemes de la cultura que afecten la conceptualització i la valoració del fenomen educatiu.

4-Conèixer eines d’estudi antropològic sobre les pràctiques educatives, així com dissenyar un estudi etnogràfic en el camp de l’educació social

5-Repensar la praxis educativa tenint en compte els processos de subjectivització de l’època actual.

  • Continguts

Els materials docents es troben dividits en dos manuals.

El primer configura el contigut bàsic de l’assignatura Antropologia Pedagògica coordinat per Jordi Planella i Anna Pagès. Aquest manual està format pels mòduls següents:

Mòdul 1 – Epistemologia i antropologia de l’educació – Anna Pagès i Jordi Planella
Mòdul 2 – Etnografia de les pràctiques educatives – Mercè Darnell i Jordi Planella
Mòdul 3 – Antropologia de l’educació i pedagogia de la joventut – Jordi Solé
Mòdul 4 – Cos, cultura i educació – Jordi Planella
Mòdul 5 – L’agenda educativa en el món contemporani – Anna Pagès

El segon manual és el de Lectures d’Antropologia Pedagógica (AAVV) i està format per quatre mòduls que es poden trobar en materials d’altres assignatures de diferents ensenyaments que s’imparteixen a la UOC. Aquestes lectures complementen el material docent bàsic de l’assignatura:

Lectura 1: La tradició antropològica i la diversitat cultural – Joaquín Beltrán
Lectura 2: Implicacions polítiques i culturals del concepte persona i personalitat – Antonio Andrés Pueyo
Lectura 3: Les eines conceptuals i teòriques de l’antropologia – Josep R. Llobera
Lectura 4: El camp i el mètode de l’antropologia – Josep R. Llobera

  • Consulta del model d’avaluació

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d’una banda a partir de l’avaluació continuada, la qualificació final de la qual té un creuament amb la nota d’una prova de síntesi, i d’altra banda mitjançant la realització d’un examen final. La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC + PS o EX

Fórmula per obtenir la qualificació final de l’assignatura (FA)

La qualificació final de l’assignatura (FA) es pot obtenir per dues vies: En cas d’haver aprovat l’avaluació continuada: Amb prova de síntesi s’aplica la fórmula de ponderació percentual en què la nota final d’avaluació continuada (FC) té un pes del 70% i la de la prova de síntesi un pes del 30%. És condició necessària haver obtingut una nota mínima de 3,5 en la prova de síntesi per poder aplicar la fórmula. En cas contrari la FA de l’assignatura serà igual a l’ obtinguda a la prova de síntesi. Amb examen s’aplica la fórmula de ponderació percentual en que la nota final d’avaluació continuada (FC) té un pes del 35% i la nota final d’examen (FE) un pes del 65%. És condició necessària haver obtingut una FE mínima de 4 i que la FC sigui superior a la FE per poder aplicar la fórmula. En cas contrari la FA de l’assignatura serà igual a la FE. En cas de no haver aprovat l’avaluació continuada, la FA serà igual a la qualificació final d’examen (FE).

  • Avaluació final

La qualificació dels estudiants que segueixin l’avaluació contínua serà el resultat de creuar la nota final obtinguda en les PACS i la Prova de Síntesis, d’acord amb el quadre del model d’avaluacions finals.

S’entedrà que un alumne abandona l’avaluació contínua en cas que hagi completat un nombre inferior al 50% de les activitats. En aquest cas, obtindran una qualificació d’AC=N. 

Els estudiants que lliurin el 50% o més de les activitats d’AC però no les hagin realitzat totes (per exemple, si només han presentat dues PACS) obtindran una qualificació diferent a N, però hauran de presentar-se a l’Examen Final.

Aquells estudiants que no hagin seguit o completat el procés d’Avaluació Continuada o no l’hagin superada (C-, D, N), tenen l’opció de presentar-se a un Examen Final per a avaluar l’adquisició de les competències. En aquesta modalitat d’avaluació la nota final de l’assignatura serà la qualificació obtinguda en aquest examen.

La meva opinió personal:

També vaig agafar aquesta el primer semestre. Pfffff… va ser un inici difícil. Se’m feia tot un món. Em va resultar una assignatura espesa, complicada, no sabia ben be per on agafar-la. Sobretot a la primera PAC… poc a poc vaig agafar-li el truquillo, però, he de dir que la primera PAC em va desmotivar molt, i em va fer plantejar-me que perquè havia tornat als estudis…

4 PAC’s (la segona grupal) + PS.

La PS molt senzilla:

1.- A la PAC 2 vam veure l’alteritat a través de l’entrevista… Explica les conclussions que vareu extreure en relació a l’alteritat, és a dir, amb la manera de pensar, sentir i actuar en relació en un altre. (3 punts)
2.- Rere l’afirmació de “l’home com a ésser de projecte”, explica la importància que te aquesta frase per a l’educador social. (3 punts)
3.- Aspectes més significatius de tots aquells coneixements que has adquirit al llarg d’Antropologia. (4 punts)

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s