Etnografia aplicada a l’educació social

  • Descripció

L’etnografia és una mirada cap a la diversitat de les formes de vida i d’entendre el món que trobem a les societats humanes; una mirada que busca comprendre com viuen, pensen i senten les persones, dones i homes. Una mirada que vol explicar com aquest donar sentit a l’experiència està lligat a les pràctiques socials i culturals que són compartides, col·lectives i que fem pròpies o modifiquem a través de l’aprenentatge i la comunicació.

Hi ha dues maneres d’enfocar l’etnografia: com a procés de recerca i exploració empírica, sobre el terreny, dels aspectes socials i culturals de la vida humana; i com a producte, és a dir, com a descripció teòricament orientada de la vida d’un poble, d’una comunitat, d’un grup social o d’un procés de l’activitat humana.

L’assignatura d’Etnografia aplicada a l’Educació Social és una aproximació a aquestes dues vessants de la pràctica etnogràfica. Com a procés ens introduirem a la pràctica del treball de camp etnogràfic. I com a producte, donarem importància a la presentació de les diferents formes d’escriptura etnogràfica. La finalitat última és millorar la nostra pràctica professional.

L’assignatura Etnografia aplicada a l’Educació Social és una proposta per a que poseu en joc la vostra subjectivitat, a capbussar-vos en la realitat que voleu estudiar per entendre “des de dins” el sentit que dones i homes donen a la seva experiència. Entenent que des d’aquest coneixement és possible generar pràctiques educatives transformadores.

Aquesta assignatura, com tindreu l’oportunitat d’experimentar, és processual: l’etnografia s’aprèn fent-la, de manera que un dels objectius del curs és la realització d’un treball de camp etnogràfic i l’escriptura d’un text etnogràfic.

  • Objectius i competències

CT5. Resolució de problemes i presa de decisions

CE2. Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per millora de la pràctica professional

CE4. Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d’accions socioeducatives

  • Continguts

Mòdul 1. L’etnografia com a mirada a la diversitat social i cultural.

L’etnografia com a mirada a la diversitat social i cultural, és introductori i serveix per situar l’etnografia dins del pensament antropològic.


Mòdul 2. L’etnografia com a pràctica de camp.

L’etnografia com a pràctica de camp, es dedica a la presentació de les principals tècniques de camp etnogràfiques.


Mòdul 3. L’etnografia com a descripció de les societats humanes: Modalitats d’escriptura etnogràfica.

Aquest mòdul es dedica a presentar les modalitats bàsiques d’escriptura etnogràfica: estudis de cas aprofundits, estudis de comunitat, trajectòries socials i històries de vida, i etnografies d’orientació temàtica.


Mòdul 4. Etnografia com a procés de recerca: dissenys d’investigació aplicats a l’anàlisi de la societat contemporània.

Finalment, aquest mòdul és un intent d’aplicació integrada de tots els principis metodològics presentats prèviament en forma de dissenys de recerca.

A més, pel funcionament i desenvolupament de l’assignatura també utilitzarem:

Vídeos etnogràfics. L’anàlisi del documental etnogràfic i dels productes audiovisuals en relació a la descripció de les formes de vida dels grups humans és una altra de les maneres que utilitzarem per aproximar-nos a la reflexió sobre els modes de representació de la diversitat cultural i les seves implicacions en les pràctiques educatives.

Articles en web. Per tal que pugeu desenvolupar adequadament els exercicis corresponents a l’avaluació, a la web de l’aula hi trobareu un conjunt d’articles. A més d’articles on-line, a l’aula trobareu també una guia de treball, el pla docent, el pla de treball (temporalització i exercicis de l’assignatura), bibliografia, etc.

Bibliografia. A més a més del manual i de la bibliografia de la web, teniu a la vostra disposició una bibliografia mínima per ampliar els aspectes metodològics que podeu necessitar per desenvolupar el vostre treball satisfactòriament. També us donem una llista orientativa de monografies etnogràfiques per tal de conèixer de primera mà un exemple d’escriptura etnogràfica.

  • Consulta del model d’avaluació

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l’avaluació continuada, la qualificació de la qual té un creuament amb la nota d’una prova de síntesi. La fórmula d’acreditació és: AC+PS .

Fórmula per obtenir la qualificació final de l’assignatura (FA)

La qualificació final de l’assignatura (FA) s’obté a partir de la fórmula de ponderació percentual en què la nota final d’avaluació continuada (FC) té un pes del 70% i la de la prova de síntesi un pes del 30%. És condició necessària haver obtingut una nota mínima de 3,5 en la prova de síntesi per poder aplicar la fórmula. En cas contrari la FA de l’assignatura serà igual a l’ obtinguda a la prova de síntesi.

  • Avaluació final

Avaluació Continuada + prova de síntesi

Aquesta modalitat d’avaluació, basada en l’adquisició progressiva de competències, consta de tres proves d’avaluació contínua (PAC) que permetran valorar el desenvolupament de les mateixes. Aquells estudiants que hagin seguit i superat els objectius de l’AC (qualificació AC final d’Exc, Not, Aprov), realitzaran una prova de síntesi presencial d’aquest procés, que avaluarà els continguts bàsics treballats a les diferents PACs. La qualificació es creuarà amb la nota de l’avaluació continuada d’acord amb el quadre del model d’avaluacions finals i permetrà l’obtenció de la nota final de l’assignatura.

Per poder accedir a l’AC, s’hauran de realitzar totes les PAC.

Totes les PACs hauran de presentar-se dins del termini establert per a cada una d’elles.

Per poder realitzar la PS, s’haurà aprovar l’AC

No s’acceptarà una PAC en la que el contingut parcial o total de la mateixa sigui extret literalment d’Internet o d’alguna altra font sense fer-ne al·lusió explícita.

Començar a treballar l’avaluació continuada i abandonar-la significa no acomplir-ne els objectius, per aquest motiu, la qualificació serà un Suspès i no una NP. La nota final de l’AC prové de la suma de cadascuna de les PAC realitzades.

La meva opinió personal

Complicada de digerir aquesta assignatura. Arràn d’haver cursat aquesta assignatura, he entés un poc més el perquè de l’assignatura de Mètodes i Tècniques d’investigació socioeducativa, en la qual ens varen introduir en el món de l’observació participativa… Ha estat una assignatura que ha comportat una càrrega de treball prou més elevada que a altres assignatures, fins i tot, major que a anglès. Hem hagut de llegir una etnografia clàssica, en el meu cas, em vaig decantar per Sexo y Temperamento en tres sociedades primitivas, de Margaret Mead, i a partir d’aquesta lectura fer-ne quatre treballs (PAC’s 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4). Tanmateix, haviem de veure diversos documentals i videos etnogràfics, per tal de participar en uns debats obligatoris a l’aula, i per últim realitzar un estudi etnogràfic… Ja dic, molt de treball en comparació a altres assignatures. No es tracta doncs d’una crítica cap al professorat que ens ha impartit l’assignatura, sinó cap a la metodologia d’aquesta i als materials (fixeu-se, a totes les assignatures, les edicions dels nostres materials són dels anys 2010, 2011. En aquesta, portàvem materials de 2004). Malgrat això, ha estat una ferramenta per tal d’iniciar-nos en el món de l’etnografia i anar veient quins camins volem o voldrem seguir com a futurs professionals!

La PS del dia 11/06/2011 va estar una única pregunta: L’etnografia aplicada a l’Educació Social és només una tècnica de recerca? Justifica la teva resposta a partir dels continguts treballats als mòduls i exmplifica-la amb l’etnografia llegida, la PAC 3 i els documentals analitzats.

L’únic inconvenient, que només et donaven dos planes per realitzar-la… justet, molt just, i més, per als que fem la lletra gran!!!

One comment on “Etnografia aplicada a l’educació social

  1. Retroenllaç: A un dia de les primeres proves… « Educació Social… des dels inicis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s