Francès II

Compte!Per a inscriure-us en aquest curs cal que hagueu aprovat Idioma modern I: Francès.

Amb Idioma modern II: Francès (IMII) completeu un itinerari d’aprenentatge que heu iniciat amb Idioma modern I: Francès, i que us garantirà un bon nivell de competència en el francès com a llengua estrangera, el nivell B2, segons la normativa del marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECR), en el marc del títol al qual aspireu. Durant aquest segon semestre consolidareu els coneixements lingüístics.

Penseu que com més practiqueu més assolireu la fluïdesa necessària: el material a partir del qual treballareu s’ha concebut expressament per a aquest objectiu i en podeu disposar directament en el web: a l’aula, en línia i descarregant-lo. La formació es distribueix en 6 unitats. Podeu adequar el treball de cada unitat al vostre ritme. Veureu que disposeu de 15 dies com a mínim per a fer cada unitat. Organitzeu-vos en sessions de treball d’1 a 2 hores, durant les quals fareu un conjunt d’activitats, sempre de manera metòdica i progressiva.

Us caldran uns auriculars amb un micròfon i una càmera web per a escoltar els missatges del professor i els dels altres estudiants i per a enregistrar les vostres activitats. També treballarem amb eines com Wikispaces i Skype.

  • Objectius i competències

L’objectiu general del curs és permetre-us aprofundir els coneixements de la llengua i de la cultura francòfones i d’assolir el nivell B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües europees (MECR) i alhora preparar-vos per a les proves del DELF B1 i B2, i d’accés al DALF si us hi voleu presentar. El DELF és el títol oficial que lliura el Ministeri d’Ensenyament de França. Certifica les competències dels qui coneixen el francès com a llengua estrangera. El DELF es compon de 4 títols independents (A1, A2, B1, B2), que corresponen als quatre nivells del MECR. Si us cal més informació, poseu-vos en contacte amb el vostre professor.

  •  Continguts

D’acord amb els objectius, el curs s’organitza en un total de 6 unitats didàctiques. Per a cada unitat, haureu de fer activitats obligatòries, escrites i orals. Les activitats seran la base principal de la nota que tindreu en l’avaluació contínua. A cada unitat hi ha els elements següents.

Al començament de cada unitat hi ha el Resum que indica els Objectius i Materials de suport i ampliacions; també hi ha enllaços externs que us remeten a llocs web d’interès.

Pel que fa a les taules gramaticals, que haureu de consultar en funció del contingut de cada unitat, les podreu trobar a l’enllaç Grammaire.

A cada unitat hi ha els elements següents:

– Activitats de comprensió oral (Écoutez)

– Activitats de comprensió escrita (Lisez)

– Activitats d’expressió oral (Parlez)

– Activitats d’expressió escrita (Écrivez)

– Activitats de lèxic (Vocabulaire)

– Activitats de gramàtica ( Grammaire)

– Activitats de fonètica (Parlez)

Són activitats basades en exercicis d’autocorrecció i exercicis que l’estudiant ha de lliurar al professor perquè els corregeixi i avaluï. També hi ha activitats que s’han de fer a l’aula, al fòrum, al LANGblog, a Wikispaces o Skype, entre d’altres espais.

A cada unitat hi ha enllaços (els botons són a dalt a la dreta) que porten al lèxic específic del contingut (Glossari) i a un diccionari en línia amb enllaç extern (Diccionari).

  • Materials i eines de suport

Atès que el material és en línia, hi podeu accedir sempre que vulgueu. El trobareu a l’aula de l’assignatura, a Recursos.

Heu de saber, també, que us podeu baixar el material en línia al vostre disc dur, des de la icona «Sauver», que és a baix a la dreta de la segona pàgina. Hi trobareu les instruccions.

A més a més, a l’espai de Recursos, trobareu enllaços que us dirigiran a diferents webs on podreu trobar tant informació lingüística com cultural: webs de conjugació verbal, gramàtica, traducció, civilització, diccionaris, etc.

També treballareu en altres espais de l’aula com l’audioblog LANGblog, o a Wikispaces, i fareu servir l’eina de telefonia gratuïta Skype.

IMPORTANT: Caldrà que disposeu d’uns auriculars amb micròfon i d’una càmera web per a poder escoltar els continguts orals i gravar els exercicis orals.

  • Consulta del model d’avaluació

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l’avaluació continuada, la qualificació de la qual es confirma mitjançant una prova de validació. La fórmula d’acreditació és: AC+PV

Fórmula per obtenir la qualificació final de l’assignatura (FA)

En cas d’haver aprovat l’avaluació continuada i en el cas de validació (V), la FA serà igual a la nota final d’avaluació continuada (FC). En el cas de no validació (NV), la FA serà un suspens. En cas de no haver aprovat l’avaluació continuada, la FA serà igual a la qualificació final d’avaluació continuada (FE).

  • Avaluació final

Els estudiants d’Idioma modern II: Francès que hagin obtingut una qualificació d’AC de A, B o C+ s’hauran de presentar, obligatòriament,a la prova de validació per a confirmar la qualificació obtinguda.

Es tracta d’una prova escrita, de 45 minuts com a màxim, durant la qual hauran de redactar un petit text amb una extensió mínima de 200 paraules i màxima de 350. Amb la correcció, el professor compararà el nivell de francès i el contingut de les redaccions amb la feina que cada estudiant li hagi enviat durant el semestre.

Els estudiants que no hagin aprovat l’avaluació contínua hauran de repetir la matèria.

La PV no es validarà en els casos següents:

1. Si es detecta una diferència clara entre el nivell general i lingüístic que indiqui que els treballs de les PAC enviades per l’estudiant no eren personals al 100% i que els treballs havien estat fets o corregits per algú extern.

2. Si el text de l’estudiant, encara que lingüísticament sigui correcte, no respon clarament a la pregunta que s’ha plantejat en l’enunciat de la prova i no respecta exactament les condicions que s’hi estableixen.

En aquests casos, la nota d’AC no es validarà i la nota final de l’assignatura serà negativa.

Les persones que no es presentin a la prova de validació tindran automàticament una nota final de l’assignatura negativa.

Durant la prova de validació es podrà fer servir un diccionari en format de paper, però en cap cas no es podrà fer servir un diccionari electrònic o qualsevol eina similar.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s