Adopció i acolliment familiar

  • DESCRIPCIÓ

Aquesta assignatura aborda els fenòmens de l’adopció i l’acolliment familiar tenint en compte el seu impacte en el benestar infantil, així com en les famílies adoptives i acollidores. En els materials docents i les fonts de documentació que s’han preparat pel desenvolupament de l’assignatura s’exposen les diferents situacions que hauran de fer front uns i altres en els processos d’acolliment o adopció familiar, que en cap cas són les mateixes, com no ho són tampoc els tipus d’acompanyament professional que es realitzen des dels diferents serveis implicats. En aquest sentit, es posa una atenció especial en el paper que exerceix l’educador/a social, especialment en el cas de l’acolliment familiar, on aquesta figura professional ocupa un lloc específic en el conjunt de la intervenció professional.
 

  • OBJECTIUS I COMPETÈNCIES

Objectius generals
 
Al llarg d’aquesta assignatura ens plantegem desenvolupar els següents objectius:
Conèixer el marc regulador de l’acolliment i l’adopció familiar.

  • Identificar les diferències entre l’adopció i l’acolliment familiar i els seus efectes en les parts implicades, tenint en compte el seu impacte en el benestar infantil.
  • Entendre la realitat de la pràctica professional en l’adopció i les diverses modalitats d’acolliment emmarcant-la en el context d’època actual.
  • Descriure i analitzar els processos d’actuació amb les famílies d’origen i les famílies acollidores.
  • Aprendre a facilitar la bona acollida dels infants i adolescents procurant-los un adequat marc de relació estable.
  • Conèixer la funció de l’educació social i de la resta de professionals de la xarxa en l’àmbit de l’adopció i l’acolliment familiar.

 
Competències
 
CT5. Resolució de problemes i de presa de decisions.
CT6. Reflexivitat i autocrítica entorn del propi treball i les seves implicacions.
CT9. Adaptació a noves situacions i problemàtiques socials a través de l’aprenentatge permanent.
CT10. Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional.
CE2. Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius
per millorar la pràctica professional.
CE4. Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d’accions socioeducatives.
CE5. Disseny de plans, programes i activitats d’intervenció socioeducativa en
diferents contextos.
CE8. Aplicació de metodologies específiques de l’acció socioeducativa.
CE10. Mediació en situacions de risc i conflicte.
 

  • CONTINGUTS

Els continguts de l’assignatura es desenvolupen en diferents materials docents (veure l’apartat corresponent als materials de l’assignatura). D’una banda hi ha el manual docent, dedicat exclusivament a l’acolliment familiar i, de l’altra, dos llibres, un que aborda el tema de l’adopció i un altre que recull el resultat d’unes Jornades dedicades a l’adopció i l’acolliment realitzades l’any 2004 en el Parc Científic de la Universitat de Barcelona. Així doncs, l’índex de continguts de l’assignatura és el següent:
 
·       Manual docent: AA.VV. (2012). L’acolliment familiar. Barcelona: Editorial UOC
 
Mòdul didàctic 1. L’acolliment en família extensa. El paper de l’educació social. Francesc Frigola Esteve
1. L’acolliment familiar
2. Aspectes legals
3. Els pares dels nens. Situacions que porten al desemparament
4. Els nens
5. Estudis de les famílies
6. Consideracions al voltant de l’acolliment en família extensa
7. La convivència. Treball de seguiment
8. Funcions, coordinació i formació dels professionals
 
 
Mòdul didàctic 2. L’acolliment en família aliena. Actualitat de la pràctica professional. María José Freiría i Vicenta Quiñonero
1. L’acolliment familiar en l’època actual
2. El marc legal
3. La pràctica reglada de l’acolliment en família aliena
4. Sobre els nens d’acollida
5. Particularitats i dificultats actuals de l’acolliment
 
 
Mòdul didàctic 3. El treball amb les famílies d’origen. María Carmen Comellas
1. Partint d’alguns interrogants i contradiccions
2. Cap a la definició d’un model d’intervenció en acolliments familiars
3. La intervenció familiar
 
 
·       Alguacil, M. i Pañellas, M. (2009). L’adopció. Barcelona: UOC – Col·lecció Vull Saber, 109.
 
–        L’aventura d’adoptar
–        Què és l’adopció
–        La motivació i la idoneïtat
–        L’espera i l’arribada
–        L’infant adoptat
–        L’adopció a la família
–        Un nou entorn, un nou repte: l’escola
–        La primera infància
–        L’edat escolar
–        L’adolescència
–        L’edat adulta
–        Adopcions no tan habituals
–        Per acabar
 
·       Marre, D. y Bestard, J. (2004). La adopción y el acogimiento. Presente y perspectivas. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.
 
–        Sobre la adopción y otras formas de constituir familias
–         Emisores, receptores e intermediarios: las partes en contacto de la adopción y el acogimiento
–        La adopción y el acogimiento: presente y perspectivas
–        La adopción y el acogimiento: ¿Nuevas familias y maternidades/paternidades?
–        A modo de conclusiones
 

  •  CONSULTA DEL MODEL D’AVALUACIÓ

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l’avaluació contínua (AC). La nota final d’avaluació contínua esdevé la nota final de l’assignatura. La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC. 
 
Fórmula per obtenir la qualificació final de l’assignatura (FA) 
Fórmula per a obtenir la nota final de l’assignatura (FA): La nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’AC.

AVALUACIÓ FINAL
S’entedrà que un alumne abandona l’avaluació contínua en cas que hagi completat un nombre inferior al 50% d’activitats. En aquest cas, s’obtindran una qualificació d’AC=N.

Els estudiants que lliurin el 50% o més de les activitats d’AC però no les hagin realitzat totes (per exemple, si només han presentat dues PACS) obtindran una qualificació diferent a N, però no podran aprovar l’assignatura.

Aquells estudiants que no hagin seguit o completat el procés d’Avaluació Continuada o no l’hagin superada (C-, D, N), no tindran l’opció de presentar-se a un Examen Final.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s