Francès I

  • Descripció

Compte! Per tal de poder seguir el ritme d’aquesta assignatura, cal tenir un nivell B1 , segons la normativa del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües(MECR).

Es recomana que els estudiants facin la prova de nivell.

Amb Idioma modern I: Francès, iniciareu una trajectòria d’aprenentatge que es completarà amb Idioma modern II: Francès, concebuda per a garantir que assoliu un nivell de competència en francès com a llengua estrangera dins la titulació que voleu obtenir. El curs també us permetrà presentar-vos a les proves A1, A2 i B1del DELF (Diploma Internacional lliurat pel Ministeri d’Ensenyament francès).

Per a Idioma modern I: Francès és fonamental que els vostres coneixements lingüístics tinguin uns fonaments sòlids. Com més practiqueu més assolireu la fluïdesa necessària: treballareu amb un material que s’ha concebut expressament per a aquest objectiu i de què podreu disposar a l’aula, en línia i descarregant-lo.
Us caldran uns auriculars amb un micròfon i una càmera web per a escoltar els missatges del professor i els dels altres estudiants i per a enregistrar les vostres activitats. També treballarem amb eines com Wikispaces i Skype .

  • Objectius i competències
  1. Revisar la capacitat de comunicació en francès. Els destinataris són estudiants de nivell intermedi amb uns bons fonaments previs de francès. Per a alguns estudiants hi haurà exercicis que no suposaran res més que un repàs dels coneixements que ja havien adquirit.
  2. Consolidar els coneixements lingüístics. Podreu treballar més a fons allò que ja sabeu i ésser conscients de l’aprenentatge propi i de la mecànica lingüística del francès.
  3. Ampliar els coneixements de manera progressiva i ponderada. Les activitats i els exercicis que us proposem s’adrecen a afavorir i enriquir el lèxic i la sintaxi en el context de la comunicació.
  4. També presentar­vos a les proves A1, A2 i B1 del DELF. El DELF és el títol oficial que lliura el Ministeri d’ Ensenyament francès. Certifica les competències lingüístiques dels qui coneixen l’idioma com a llengua estrangera. El DELF és format per 4 títols independents (A1, A2, B1, B2), que corresponen als quatre nivells del MECR. Si us cal més informació, poseu-vos en contacte amb el vostre professor.

Amb la diversitat dels temes que tractem volem, en primer lloc, centrar l’aprenentatge en situacions quotidianes: les situacions que un estranger pot haver d’afrontar durant una estada perllongada a França o en un país francòfon. En segon lloc, és important que pugueu aprofundir l’aprenentatge lingüístic i cultural en el context d’una molt àmplia diversitat de temes i situacions.

  • Continguts

Per a acomplir els objectius, l’assignatura es distribueix en 10 unitats didàctiques. Per a cada unitat, haureu de lliurar al professor activitats obligatòries, escrites i orals. Les activitats seran una de les bases de la nota d’avaluació contínua.

Al començament de cada unitat hi ha el Resum que indica els Objectius i Materials de suport i ampliacions; també hi ha enllaços externs que us remeten a llocs web d’interès.

Pel que fa a les taules gramaticals, que haureu de consultar en funció del contingut de cada unitat, les podreu trobar a l’enllaç Grammaire.

A cada unitat hi ha els elements següents:

– Activitats de comprensió oral ( Écoutez)

– Activitats de comprensió escrita (Lisez)

– Activitats d’expressió oral (Parlez)

– Activitats d’expressió escrita ( Écrivez)

– Activitats de lèxic (Vocabulaire)

– Activitats de gramàtica (Grammaire)

– Activitats de fonètica (Parlez)

Són activitats basades en exercicis d’autocorrecció i exercicis que l’estudiant ha de lliurar al professor perquè els corregeixi i avaluï. També hi ha activitats que s’han de fer a l’aula, al fòrum i al LANGblog, entre d’altres espais.

A cada unitat hi ha enllaços (els botons són a dalt a la dreta) que porten al lèxic específic del contingut (Glossari) i a un diccionari en línia amb enllaç extern (Diccionari).

  • Materials i eines de suport

Atès que el material és en línia, hi podeu accedir sempre que vulgueu. El trobareu a l’aula de l’assignatura, a Recursos.

Heu de saber, també, que us podeu baixar el material en línia al vostre disc dur, des de la icona «Desar», que és a baix a la dreta de la segona pàgina. Hi trobareu les instruccions.

A més a més, dins de l’espai Recursos, trobareu enllaços cap a diferents webs on trobareu tant informació lingüística com cultural: webs de conjugació, gramàtica, traducció, civilització, etc.

També treballareu a espais de l’aula com l’audioblog LANGblog, Wikispaces, i fareu servir l’eina de telefonia gratuïta Skype.

  • Consulta del model d’avaluació

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l’avaluació continuada, la qualificació de la qual es confirma mitjançant una prova de validació. La fórmula d’acreditació és: AC+PV

Fórmula per obtenir la qualificació final de l’assignatura (FA)

En cas d’haver aprovat l’avaluació continuada i en el cas de validació (V), la FA serà igual a la nota final d’avaluació continuada (FC). En el cas de no validació (NV), la FA serà un suspens. En cas de no haver aprovat l’avaluació continuada, la FA serà igual a la qualificació final d’avaluació continuada (FE)

  • Avaluació final

Els estudiants d’Idioma modern I: Francès que hagin obtingut una qualificació d’AC de A, B o C+ s’hauran de presentar, obligatòriament,a la prova de validació per a confirmar la qualificació obtinguda.

Es tracta d’una prova escrita, de 45 minuts com a màxim, durant la qual hauran de redactar un petit text amb una extensió mínima de 150 paraules i màxima de 250. Amb la correcció, el professor compararà el nivell de francès i el contingut de les redaccions amb la feina que cada estudiant li hagi enviat durant el semestre.

Els estudiants que no hagin aprovat l’avaluació contínua hauran de repetir la matèria.

La PV no es validarà en els casos següents:

1. Si es detecta una diferència clara entre el nivell general i lingüístic que indiqui que els treballs de les PAC enviades per l’estudiant no eren personals al 100% i que els treballs havien estat fets o corregits per algú extern.

2. Si el text de l’estudiant, encara que lingüísticament sigui correcte, no respon clarament a la pregunta que s’ha plantejat en l’enunciat de la prova i no respecta exactament les condicions que s’hi estableixen.

En aquests casos, la nota d’AC no es validarà i la nota final de l’assignatura serà negativa.

Les persones que no es presentin a la prova de validació tindran automàticament una nota final de l’assignatura negativa.

Durant la prova de validació es podrà fer servir un diccionari en format de paper, però en cap cas no es podrà fer servir un diccionari electrònic o qualsevol eina similar.

 Feedback general

Al llarg de tot el semestre, segons la vostra feina, les preguntes que formuleu, els dubtes i les vostres intervencions, entre altres elements, veureu al Tauler, al Fòrum i al LANGblog informacions, suggeriments, noves propostes i comentaris relatius a les PAC i als TP.

El fòrum també serà un espai molt actiu, en el qual les vostres intervencions tindran gran importància i rebreu ajut i comentaris del professor.

Feedback individual

A cada PAC, el professor enviarà correccions amb un comentari individual i detallat, tant pel que fa a les activitats escrites com pel que fa a les activitats orals, als estudiants que li lliurin les PAC d’acord amb les normes i dins els terminis establerts.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s