Models d’acció socioeducativa

 • Descripció

El propòsit general de l’assignatura Models d’acció socioeducativa és el de contribuir a formular preguntes que, sent aparentment simples, serveixen de guia en l’acció social educativa: què és un model d’acció socioeducativa?; per què és important reflexionar sobre els models d’acció socioeducativa?; quins elements requereix el professional de l’educació social per a desplegar la seva acció professional?; és possible treballar en contra de l’educació social sense advertir-lo?

També s’ha volgut aproximar algunes respostes que tenen a veure amb les experiències professionals i pràctiques. Respostes que no busquen tapar noves preguntes sinó, per contra, promoure-les, ja que no pretenen erigir-se com a veritat ni absoluta ni atemporal, sí com una aportació per a la construcció d’aquest camp de sabers, coneixements i pràctiques que hem anomenat educació social.

Formular qüestions d’abast tan ampli, requereix certs trajectes que permetin situar-les i aportar una orientació. Així, en els recorreguts de l’assignatura, situarem la teoria i pràctica de l’educador social, els elements que configuren els models des dels quals es pensa i actua l’educació social, els canvis radicals que s’estan produint en les ciències i que afecten a la formació dels nous professionals i els canvis de fons que modulen les transformacions actuals d’allò social i cultural, així com en el camp de les polítiques socials i el control social. Per a això, es desenvolupen aportacions de diferents discursos (de la sociologia, de la pedagogia social, de l’antropologia, de la psicoanàlisi, entre els principals),    per a la clarificació de certes qüestions que impacten directament en el camp de l’educació social i en l’elaboració dels seus models.

 • Objectius i competències

OBJECTIUS

 • Conèixer les aportacions teòrico-metodològiques dels models d’educació social.
 • Realitzar un treball crític sobre el saber i els models de l’acció socioeducativa actual
 • Obrir una interrogació ètica sobre els efectes que els models d’educació social promouen.
 • Entendre en què consisteix i des d’on és possible l’acció social i educativa: el model d’acció socioeducativa
 • Entendre l’educació com a un model diferent per a propiciar la convivència entre ciutadans portadors de drets deures
 • Pensar noves modalitats d’acció social educativa.
 • Significar alguns dels conceptes que conformen l’actualitat de les pràctiques educatives en educació social
 • Conèixer alguns espais de suport possibles per a l’anàlisi de la pràctica educativa
 • Conceptualitzar els diferents elements dels models educatius.

COMPETÈNCIES

Mòdul 3: Fonaments metodològics i instrumentals de l’educació social

Matèria 7: Bases per a l’acció en educació social

Competències Transversals

CT 1  Anàlisi i síntesi

CT 2  Organització i planificació

CT 5  Resolució de problemes i de presa de decisions

Competències Específiques

CE 2 Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional

CE 4 Diagnòstic de situacions complexes que fonamenten el desenvolupament d’accions socioeducatives

 • Continguts

Mòdul 1:

Es presenten aportacions de la Pedagogia, la Pedagogia Social i la Psicoanàlisi per a desvetllar les relacions entre model i pràctica socioeducativa respecte a dos eixos: interès i vincle.

1. Tornar a pensar des de la Pedagogia: nusos de l’acció educativa

2. Teories (socials, pedagògiques, psicològiques) i models d’acció socioeducativa

3.  El repte estructural de l’educació i les lògiques en joc

4. Aportacions de la psicoanàlisi al camp de l’educació: algunes qüestions a tenir en compte en l’elaboració de les propostes educatives

5. Els models i les pràctiques d’educació social

6. Allò que esdevé a continuació

Mòdul 2:

Es plantegen qüestions específiques d’aquest moment històric en torn als models d’educació social: quan són educatius o de pur control social? El neohigienisme ens dóna claus d’interpretació. És una aportació de recursos històrics i sociològics a l’hora de pensar i repensar els models.

1. L’higienisme: del segle XIX a l’actualitat

2. La gestió poblacional a Catalunya

3. ¿Educació versus control?

Mòdul 3:

Es despleguen els elements que aporten una nova visió del nostre món (la fi d’allò social) i que obren perspectives innovadores i de gran abast per a l’ elaboració dels models i l’acció socioeducativa.

1. La noció d’època

2. Sobre la nostra època: algunes pinzellades

3. Les hipòtesis de Touraine

4. Quatre nusos a la crisi de l’actualitat

5. Impactes en el campo educatiu

6. Fer front als reptes de l’actualitat

7. Les produccions culturals i la subjectivitat

8.  Navegar a la fluïdesa no és romandre a la deriva: les orientacions de María Zambrano

9. Exercici que es proposa: pensar què i cóm fer amb¿

Mòdul 4:

S’analitzen críticament alguns elements de la pràctica educativa i es donen alguns punts de suport per a l’anàlisi i la reflexió sobre la pràctica educativa en educació social. Això permet una anticipació de la necessitat de definició dels elements d’un model d’educació social

1. Obstacles en la relació entre teoria i pràctica en educació social

2. La pràctica educativa en educació social

3. Punts de suport a la pràctica educativa

Mòdul 5:

Es proposen els elements que conformen un model d’educació social, situant les coordenades en torn a l’agent i el subjecte de l’educació social, els continguts de l’acció educativa, les metodologies i els marcs institucionals.

1. Treballar des de models educatius

2. Elements dels models educatius

3. El subjecte de l’educació a l’actualitat

4. Els continguts de l’educació

5. L’agent de l’educació

6. Les metodologies educatives

7. Els marcs institucionals

Mòdul 6:

S’assenyalen aquelles qüestions que ha de tenir en compte un model per a ser considerat d’educació social, la seva relació amb las polítiques públiques i el vincle amb la cultura. A més, s’ofereix un extens glossari que recorre tots els mòduls.

1.      Dos grans models d’educació social

2.      La paradoxa: els models d’educació social i les polítiques públiques

3.      L’educació social  versus el buidament cultural del neohigienisme

4.      Un tancament provisional

5.      La Clau d’Argent de H.P. Lovecraft

6.       Glossari

 • Consulta del model d’avaluació

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d’una banda a partir de l’avaluació continuada, la qualificació final de la qual té un creuament amb la nota d’una prova de síntesi, i d’altra banda mitjançant la realització d’un examen final. La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC + PS o EX.

Fórmula per obtenir la qualificació final de l’assignatura (FA)

La qualificació final de l’assignatura (FA) es pot obtenir per dues vies: En cas de FC aprovada: Amb prova de síntesi s’aplica la fórmula de ponderació percentual en què la nota final d’avaluació continuada (FC) té un pes del 60% i la de la prova de síntesi un pes del 40%. És condició necessària haver obtingut una nota mínima de 3,5 en la prova de síntesi per poder aplicar la fórmula. En cas contrari la FA de l’assignatura serà igual a l’ obtinguda a la prova de síntesi. Amb examen s’aplica la fórmula de ponderació percentual en que la nota final d’avaluació continuada (FC) té un pes del 35% i la nota final d’examen (FE) un pes del 65%. És condició necessària haver obtingut una FE mínima de 4 i que la FC sigui superior a la FE per poder aplicar la fórmula. En cas contrari la FA de l’assignatura serà igual a la FE. En cas de FC no aprovada, la FA serà igual a la qualificació final d’examen (FE).

 • Avaluació final

L’avaluació final (examen) serà només per aquells estudiants que no han superat l’AC o que decideixin (al començament o durant el semestre) deixar l’AC i fer l’examen. Aquesta prova estarà fonamentada en els materials didàctics i complementaris (si s’escau) de l’assignatura.

La meva opinió personal

Aquesta ha estat una assignatura que m’ha agradat molt, si llegim el pla docent, ens explica que pertany a la següent assignatura (Bases), però, jo més que pertànyer les veig dues complemetàries… Malgrat això, no se si tornaría a fer-les alhora… Constava de 3 PAC’s, més una inicial de presentació que no puntuava… En ella podràs aprofundir temes com els models educatius actuals, els passats i obri la pregunta cara als futurs. Es parla també, i molt, del professional del sector, de la seva importància, de la seva acció professional,… Educació social, educador social, models, canvis, control social,… Si, ha estat interessant. Per contra, li veig una errada molt gran, la darrera PAC ha estat grupal, però, massa grupal… Calia fer grups de 6 persones per fer un document de 4 pàgines… no es que vam treballar malament, de fet pense que tenia el millor grup que podia existir, jeje, però… 4 pàgines vs 6 persones… Pense que es podrien fer més grups, més treballs idèntics per corregir, però, grups més reduits… no?

La PS molt ajustada a les PAC’s… a mi em varen preguntar per la importància dels continguts de l’educació a partir d’un text de Hannah Arendt…

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s