Immigrant, estranger i nacionalitat

            Quina és la diferència entre estranger i immigrant? Segons Magesini i Giménez, el primer fa referència a aquelles persones que no posseeixen la nacionalitat o ciutadania del país on habiten, mentre que la segona fa referència a aquelles persones que han decidit entrar a residir temporal o permanentment en un país diferent al de l’origen.

            Tanmateix, segons la RAE assenyala:

extranjero, ra. (Del fr. ant. estrangier).

1.      adj. Que es o viene de país de otra soberanía.

2.      adj. Natural de una nación con respecto a los naturales de cualquier otra.

3.      m. Toda nación que no es la propia.

Inmigrante: (Del ant. part. act. de inmigrar)

1.      adj. Que inmigra. Apl. a pers.,

            L’ordre de cerca respon a qüestions alfabètiques, és a dir, la “e” es troba abans que la “i”, malgrat això, al meu parer, l’ordre no és només alfabètic, hi ha una implicació de jerarquia entre “estranger” i “immigrant”. La paraula “estranger” al definir-se apel·la a altra sobirania, és a dir, entenem que qui es estranger pertany a una tal sobirania i ara es troba en altra. En la segona definició la RAE ens diu que eixe estranger és natural d’una nació i ara es troba en altra (nació). Pel contrari, res d’això ens consta d’immigrant, només que “immigra”. Cercant per la RAE trobe:

inmigrar. (Del lat. immigrāre).

1.      intr. Dicho del natural de un país: Llegar a otro para establecerse en él, especialmente con idea de formar nuevas colonias o domiciliarse en las ya formadas.

2.      intr. Dicho de un animal: Instalarse en un territorio distinto del suyo originario.

            Pense que ja s’entreveu la meva opinió al respecte, no es tracta de llegir entre línees, sinó de llegir simplement. La definició d’immigrar és clara, es tracta d’un natural d’un país i arriba a altre per tal d’agrupar-se. La RAE anomena colònies a eixes agrupacions. Després defineix als animals que s’instal·len en un territori diferent al seu originari… pense que sobren més paraules. El terme immigrant denota de per si una connotació negativa.

            Quan s’escolta immigrant sembla que no significa “persona que fixa residència en un país diferent al de l’origen”, sinó que estem parlant de delinqüència, brutícia, por, carències, dolents, i un llarg etcètera de qualificacions negatives dirigides a eixe col·lectiu. Tanmateix el sistema socioeconòmic actual ajuda a magnificar aquestes connotacions. Associem immigrant a país del tercer món, a pobresa, a gent que vinga a furtar allò que és nostre…

            Considere que és lògic que existeixca una diferenciació conceptual entre ambdós mots, cada ú te un significat diferent a l’altre, però, pense que és imprescindible que s’actue mitjançant polítiques educatives (o re educatives) per tal de llevar totes eixes connotacions negatives que existeixen al voltant del terme immigrant.

I, que veig jo al meu voltant? quines son les opinions de la resta?

            Al meu voltant, en la societat en la que jo habite, existeixen opinions per a tots els gustos. Una dia, xerrant en un amic gità, vam tractar el fet que la societat en general és racista… Comentàvem que si ell o jo ferem una maldat, a d’ell segur li pesaria més que a mi, experiències que ha tingut en els seus fills en els parcs públics,… però, hi hagué una frase que hem va tocar la fibra: “Miquel, jo, sense ser un cabró, he de demostrar que no soc una mala persona pel fet de ser gitano, cosa que a tu se’t pressuposa que sigues una bona persona….”

            Mentalitats existeixen de tot tipus, hi ha gent que te opinions molt distants a les meves, i d’altres que les tenen molt similars… Quina sort! A l’igual que la diversitat cultural, ha d’existir la diversitat de mentalitats i d’opinions… malgrat que altres opinions no m’agraden, han d’existir per tal de poder reafirmar-me en les meves.