MULTICULTURALITAT – INTERCULTURALITAT i… Freedom Writers

Por mucho que busquemos no encontraremos a nadie que sea exactamente igual a uno mismo. Todos y cada uno de nosotros estamos hechos de diferencias.” (Bauman, 2006, pp 62-63).
Per tal de poder parlar de les diferències d’aquests dos conceptes que semblen similars, caldrà prèviament repassar les seves arrels, que no són més que tractar d’entendre que entenem per cultura. Podem apreciar que existeixen una gran quantitat de definicions, però, malgrat això totes elles en el mateix camí, nosaltres ens quedarem en aquella que definien Plog i Bates, per als quals cultura és “el sistema de creences, valors, costums, conductes i artefactes compartits, que els membres d’una societat empren en interacció entre ells mateixa i en el seu món, i que son transmesos de generació en generació a través de l’aprenentatge”. És per tant, que al parlar de cultura, apreciem que s’estem referint a un procés d’aprenentatge on es produeixen les dues parts del saber: aprendre i transmetre. Tota cultura es compon d’una gran varietat de situacions, fets,… que han anat conformant-la a través dels segles d’història, i han anat deixant la seva impremta en ella (art, literatura, religió,…). Al mateix temps que existeixen dins d’aquesta, una sèrie de diferències entre els individus, fent que aquests la transmeteixen de forma diferent. 

Ara be, quina és la diferència entre multiculturalitat i interculturalitat? Parlem de la primera al referir-nos a una societat en la que conviuen en un mateix espai geogràfic grups ètnics diferents, en llengua i cultura diferents, tal i com és aquesta societat. Per contra, el segon concepte, fa referència al fet educatiu en el que distintes persones de races, llengües i religions diferents conviuen dins d’un mateix marc, per exemple, l’escola, en la que cada una d’eixes persones respecta les diferències de les altres i aporta lo millor de la seva cultura perquè d’aquí sorgeixca una nova societat en la que el respecte, la igualtat i la tolerància siguen la nota predominant, tal i com podem veure al llarg de Freedom writers.
A la pel·lícula, podem apreciar el canvi d’actituds de l’alumnat de l’aula 203, alumnat provinent del programa voluntari d’integració al centre. Gent conflictiva, de diferents ètnies, classes socials,… rivals entre si. Aquests canvis, es produeixen pel fet de fer-los pensar, del coneixement i des de la motivació. Érin, la professora, sap acompanyar els estudiants durant aquest procés de canvi, treballant l’alteritat, cercant les veritables diferències o similituds (tal com va fer al joc de xafar la línea),… per tal d’aconseguir un veritable projecte intercultural, provocant així processos en els alumnes que mai havien viscut entre ells, tals com la frustració, sentir-se reforçats, sentir-se en casa,… a la fi, va aconseguir que aquests joves, es respectaren entre ells i a ells mateixos.
Malgrat això, volem remarcar que allò que es visualitza a la pel·lícula, no és un procés d’integració, com a mínim, no és un procés d’integració general, donat que a l’aula 203 està separada de la resta d’aules, i no s’integra a eixos alumnes en altres alumnes del mateix institut.