Assistència a Congressos i Estudis

(Descarregar CV en pdf)

  • 2012

 VI Congrés Estatal d’Educació Social. Noves visions per a l’Educació Social: Experiències i reptes de futur. 21 hores. Consejo General de Colegios de Educadores y Educadoras Sociales.

  • 2011

Participant Observatori Drogodependències i Joventut Comunitat Valenciana. FEPAD.

I Jornades d’Educació Social: Històries, imatges i experiències d’una professió. Universitat Oberta de Catalunya.

  • 2009

I Fòrum Internacional Juventud y Violencia de Género. 13 horas. CEULAJ, Institut de la Joventut, Ministeri d’Igualtat.

  • 2006

I Congrés Internacional de Juventud. 20 hores. Ajuntament de Madrid.