Ed. de carrer i adolescència

 • Descripció
L’assignatura “Educació de carrer i adolescència en conflictivitat social” té la finalitat de mostrar als futurs educadors i educadores socials les possibilitats, els límits i les noves relacions que ofereix un camp sempre controvertit en l’educació social. La mirada que aquesta assignatura ofereix parteix d’un triangle amb els següents vèrtexs: ciutat, adolescències i educació social. Aquest plantejament en sí mateix és tota una declaració d’intencions. En primer lloc, operar una obertura més enllà de la concepció tradicional d’educació de carrer; en tant que s’inclou el concepte ciutat com a espai/lloc de possibilitats i límits socioeducatius. En segon lloc, incloure la pluralització del concepte “adolescències”, entenent-lo com la necessitat de visualitzar diferents recorreguts dels adolescents, i fugint d’una mirada ideal del que és l’adolecència: hi ha diferents maneres de viure l’adolescència i, al pluralitzar-la hi ha la intenció de visibilitzar-les. I, per últim, a l’assignatura s’inclou la mirada des de l’educació social: quin paper pot jugar, a on s’incorpora en l’articulació entre adolescències i ciutats, educació de carrer – educació en medi obert,…
 •  Objectius i competències

Els objectius a assolir en el desenvolupament d’aquesta assignatura són els següents:

 • Reflexionar sobre el paper de la ciutat en els entramats socials, econòmics, històrics, polítics i educatius
 • Estudiar les possibilitats de l’espai públic en el camp de l’educació social
 • Conèixer les característiques fonamentals de l’educació social en medi obert
 • Aproximar-se a les característiques actuals de la nostra època i els efectes d’aquestes sobre les adolescències.
 • Conèixer diverses maneres de pensar les adolescències.
 • Diferenciar entre pubertat i adolescències.
 • Ubicar els símptomes actuals en les adolescències.
 • Situar el risc en l’adolescència.
 • Emmarcar les funcions dels educadors socials i altres referents respecte a les adolescències.
 • Conèixer algunes experiències d’educació social amb adolescents
 • Competències

Competències Transversals

CT 5   Resolució de problemes i de presa de decisions

CT 6   Reflexivitat i autocrítica en torn al propi treball i a les seves implicacions

CT 9   Adaptació a noves situacions i problemàtiques socials a través de l’aprenentatge permanent

CT 10 Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional

Competències Específiques

CE 2  Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional

CE 4  Diagnòstic de situacions complexes que fonamenten el desenvolupament d’accions socioeducatives

CE 5  Disseny de plans, programes i activitats d’intervenció socioeducativa en diferents contextos

CE 8  Aplicació de metodologies específiques de l’acció socioeducativa

CE 10 Mediació en situacions de risc i conflicte

 •  Continguts
Els continguts de l’assignatura estan estructurats en tres grans blocs: ciutat, adolescències i experiències d’educació social. El primer mòdul fa un recorregut històric sobre l’entramat urbà, amb l’epicentre de la ciutat com a lloc i espai social; tenint en compte i analitzant aspectes com ara la ciutat com a estructura urbana i la ciutat com a espai públic, amb especial èmfasi al paper de l’educació social en aquest àmbit urbà. En segon lloc, i dins del mateix mòdul, el recorregut es centra molt bé en l’àmbit de la denominació “medi obert”: el paper dels educadors i educadores socials al carrer, els canvis, límits i possibilitats entre dos modalitats d’entendre l’acció educativa en el context urbà (l’educació de carrer i l’educació en medi obert). El tercer dels mòduls de continguts obre la mirada a la conceptualització de les adolescències en el context actual, intentant exposar les diferències entre pubertat i adolescència, els símptomes actuals i les adolescències i l’assenyalemnt de qüestions importants a tenir en compte a l’hora d’iniciar un treball socioeducatiu amb les adolescències. Per últim, el darrer del mòdul és una exposició detallada d’experiències reals de treball amb adolescents sota tres temes d’importància social i actual: els adolescents i la cultura, els adolescents i la ciutat i, els adolescents i el treball.
 • Consulta del model d’avaluació

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d’una banda a partir de l’avaluació contínua (AC), i d’altra banda, mitjançant la realització d’un examen final (presencial) (EX). La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC o EX.

Fórmula per obtenir la qualificació final de l’assignatura (FA)

Fórmula per a obtenir la nota final de l’assignatura: Els estudiants que hagin obtingut una nota d’AC igual o més elevada que 5 no han de fer l’EX i la seva nota final d’assignatura serà igual a la nota d’AC. Si l’estudiant fa examen, s’aplicarà la fórmula següent: AC 35% – EX 65% Aquest creuament només s’aplicarà quan la nota resultant millori la nota d’EX (que ha de ser, com a mínim, de 4). Quan no sigui aplicable el creuament, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX. Si no s’ha aprovat l’AC, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s